top of page

Undervisning


Siden 1980 har jeg holdt foredrag/ undervist på høgskoler, fagutdanninger, etater, brukerorganisasjoner og interesseorganisasjoner, om tema innen pedagogikk, psykiatri og psykologiske emner.

Foredrag

Barnemishandling.

Vold i Nære Relasjoner.

Godt Samliv.

Fødselsforberedende kurs.

"Familien" for innvandrere, flyktninger og familiegjenforente.

Hvordan ta vare på parforholdet i familier med funksjonshemning.

Hvordan ta vare på parforholdet når mor har bekkenløsning..

Hvordan ta vare på parforholdet ved Nakkeslangskade?

Kurs/ Utdanninger

PREP- Samlivskurs.

Bufferkurs- samlivskurs.

Voldsarven- Stopp volden i familien.

Hva med oss? Samlivskurs for foreldre i familier med barn som har funksjonshemninger.

PAPS. Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet.

Spesialpedagogikk.

Sosialpedagogikk.

Krisepedagogikk.

Barn og Unges psykiske helse.

Helse og sosialadministrasjon.

Psykiatri for hjelpepleiere.

Krisepsykiatri for brannetaten.

bottom of page