top of page

 

TRAUMER/ TRAUMETERAPINoen ganger kan opplevelser vi har hatt, bli styrende for hvordan mennesker, både voksne og barn, lever sitt liv. Dette kan være alvorlige opplevelser de har gjennomgått i sitt tidligere liv, som de har vanskelig for å leve med uten store plager.

Jeg kombinerer samtale sammen med EMDR.

Grunnforståelsen min i samtaler baserer seg primært på kognitiv terapi og opplevelsesorientert terapi.

 

bottom of page