top of page

MERKURIUS

Stein Knudsen

───

Stein Knudsen

Familie- og  psykoterapeut

Jeg startet MERKURIUS i 1989, etter at jeg avsluttet mitt 3 årige studie om Psykoterapi i familier ved Kemplerinstituttet i Danmark. 1999 til 2001 tok jeg utdanning som familieterapeut ved Diakonhjemmets høgskole.  Siden 1974 har jeg arbeidet ved barne-, ungdoms- og voksenpsykiatri, kun avbrutt av perioden 1992 til 1999, da jeg arbeidet fulltid i MERKURIUS med terapi og undervisning. Siden 2001 har jeg hatt en deltidsstilling ved familievernet i Østfold, som familieterapeut og mekler, med hovedområder vold, familier med høyt konfliktnivå og samtaler med barn.  Siden 2002 har jeg ukentlig hatt kurs for fedre og mødre som har hatt vansker med å mestre sitt sinne/aggresjon. De siste 5 årene har jeg også, hvert halvår,  hatt kurs i følelsesmestring-/ mammakurs i kvinnefengsel. Jeg har hvert år blitt  invitert til å snakke om familieliv og vold i nære relasjoner for innvandrere, flyktninger og familiegjenforente i Østfold.


I 1979 var jeg ferdigutdannet som Førskolelærer med Spesialpedagogikk fra Barnevernsinstituttet Dronning Mauds Minne. Men startet høsten 1979 ved barnepsykiatrisk- og familieavdeling i Trondheim,, før jeg reiste til Larkollen Ungdomspsykiatrisk behandlingshjem å  i 1981 og har siden vært i Østfold. 


Jeg har i perioden etter 2001 tatt utdanninger i veiledning, barnevern og minoriteter, kognitiv terapi, voldsrisikovurdering, sinnemestring, psykososialt arbeid med barn og unge, helse- og sosialadministrasjon og  traumeutdanningen EMDR generelt og spesielt med barn.

Jeg er medlem av Norsk Forening for Kognitiv terapi og EMDR Norge.

Fra 2010 til 2015 var jeg leder for Norsk Forbund for Klinisk Hypnose.
bottom of page