top of page

Sinnemestring​

Siden 2002 har jeg ukentlig hatt grupper for menn, siden 2010 både grupper for menn, grupper for kvinner og individuellt arbeid for kvinner og menn. 2005 var jeg også med å starte grupper for barn i samarbeid med krisesenter.

Jeg har arbeidet med veiledning fra  ATV og Brøsetmodellen.

Fra 2022 tar jeg imot kvinner, menn og barn som trenger, og vil ha, hjelp til å kontrollere sine tanker, følelser og handlinger, slik at de kan få et tryggere og gladere liv i samspill med seg selv og andre i og utenfor familien.

bottom of page