top of page

Familie-, Par- og Individualterapi


Jeg har arbeidet som familieterapeut og mekler ved familievernkontor i 20 år. 


Jeg har en grunntanke om at det eneste problem vi kan ha er kommunikasjonsproblemer. Dette handler om at dersom du ikke klarer å kommunisere i familien, parforholdet eller i den individuelle samtalen som skjer i den enkeltes hjerne, vil det være vanskelig å finne løsninger sammen.

Noen ganger kan selvfølgelig løsningen i parforhold være at paret velger å avslutte parforholdet.


Siden 1989 har jeg møtt mange kvinner, menn og barn individuelt og familier samlet. 


Jeg arbeider kognitivt og opplevelsesorientert.


bottom of page